Ordklasser

Ordklasser
Grupper af ord med fælles egenskaber
for bøjning, syntaks og betydning.
A. Syntaktisk/semantisk inddeling:
1. Nominer
a. substantiver
b. adjektiver
c. artikler
d. pronominer
e. numeralier
2. Verber
3. Partikler
a. adverbier
b. præpositioner
c. konjunktioner
d. interjektioner
B. Inddeling i åbne og lukkede klasser:
1. Åbne ordklasser
(ændrer sig hele tiden, nye ord
opstår, andre forsvinder):
a. substantiver
b. verber
c. adjektiver
d. adverbier
e. interjektioner
2. Lukkede ordklasser
(forbliver næsten uændrede):
a. artikler
b. pronominer
c. præpositioner
d. konjunktioner
e. numeralier

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Adjektiv-substantiv — Substantiv dannet af et adjektiv. Syn. nomina qualitatis. Ex: svaghed, kulde, længde. Adjektivsyntagme Underordningshelhed hvor kernen er et adjektiv. Syn. adjektivgruppe/helhed. Se også Korrelativer. Opbygning: adverbial grad kerne adled… …   Danske encyklopædi

  • Adjektival — Led der fungerer som et adjektiv. Se opså Ordklasser. Ex: de gode og søde børn …   Danske encyklopædi

  • Adjektiver — Tillægsord. Beskriver egenskaber ved personer/ting. Semantisk inddeling: 1. Beskrivende: stor, klog 2. Klassificerende: menneskelig Bøjes i: 1. Bestemthed: den store mand 2. Numerus: de store mænd 3. Genus: la mujer guapa 4. Kasus: ein grosser… …   Danske encyklopædi

  • Analyse — At adskille sætninger og ord i mindre og mindre dele. Modsat er Syntese. Analyse kan foretages i niveauer (se også IC analyse): 1. Sætningsopbygning (hel og ledsætn.) 2. Sætningsled (Primære led) 3. Leddenes indre opbygning (Syntaktiske… …   Danske encyklopædi

  • Konjunktional — Led der fungerer som en konjunktion. Se også Ordklasser. Ex: for at/så at han kunne komme. Konjunktiv Ikke konstaterende måde der betegner noget tænkt. Syn. ønskemåde, forestillende måde, Optativ (på dansk). Bruges meget på de romanske sprog og… …   Danske encyklopædi

  • Morfologi — Formlære, læren om ordklasser, bøjning og dannelse. Syn. ordlære, ordbøjningslære …   Danske encyklopædi

  • Ordbog — En ordbog er en alfabetisk ordnet fortegnelse af ord. Normalt er der for hvert ord en eller flere af følgende type oplysninger: stavning, betydning(er), eventuelle synonymer, tilhørsforhold til ordklasser, bøjningsformer, ordets… …   Danske encyklopædi

  • Substantial — Led der fungerer som et substantiv. Se også Ordklasser. Ex: de betalte deres regninger …   Danske encyklopædi

  • Verbal — Led der har samme funktion som et udsagnsord. Se også Ordklasser. Syn. Verballed …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”